עברת התקף לב? - בדוק זכויותך בביטוח הלאומי ובמס הכנסה

פרופסור דוד רוט

התקף לב המוגדר כתאונת עבודה

אדם שלקה בתקף לב והביטוח הלאומי הכיר בכך שמדובר בתאונת עבודה עשוי להיות זכאי לקצבה גם אם לא איבד את יכולת ההשתכרות שלו כלל

מי שנקבעה לו נכות צמיתה של פחות מ 20% זכאי למענק חד פעמי

מי שנקבעה לו נכות צמיתה של 20% ומעלה מגיעה קצבה חודשיתגובה הקצבה תלוי באחוז הנכות ובשכרו החודשי של הנפגע טרם מחלתו

לדוגמא מי שנקבעה לו נכות צמיתה של 20% והשתכרטרם מחלתו, 10,000 שח ברוטו לחודשיקבל קצבה חודשית פטורה ממס בגובה 2000 שח

כדי שהביטוח הלאומי יכיר בהתקף לב כתאונת עבודה צריך להוכיח קשר סיבתי בין העבודה להתקף הלבלרוב יש לעמוד בשני תנאים

  1. במהלך העבודה ארע ארוע חריגלארוע חריג יכל להחשב מאמץ פיזי חריג או מתח נפשי חריג
  2. התקף לב ארע בסמיכות זמנים לארוע החריגמקובל שהתקף הלב צריך להופיע עד 24 שעות לאחר הארוע החריג

מהאמור לעיל ניתן להבין שהתקף לב שארע במהלך עבודה לא בהכרח יוכר כתאונת עבודהואילו התקף לב שארע לא בשעות העבודה לעיתים כן יוכר התאונת עבודה

זכויות ביטוח לאומי, התקף לב

נכות כללית עקב התקף לב

כדי לקבל קצבת נכות כללית יש לעמוד בשלושה תנאים:

  1. להוכיח ירידה ניכרת בכושר ההשתכרות עקב התקף הלב.
  2. הנכות הרפואית צריכה להיות יותר מ 60% (או יותר מ– 40% כאשר אחד הליקויים מתאים לפחות ל 25% נכות). חישוב אחוז הנכות מתבסס על כל הבעיות הרפואיות של האדם כלומר גם בעיות שאינן קשורות למחלת הלב אם קיימות.
  3. האדם עדיין לא הגיע לגיל זכאות לקצבת זקנה. סכום הקצבה עבור נכות כללית נע בין 1400 שח ל 2300 שח לחודשנכה שיש לו בת זוג ו/או ילדים מקבל תוספת לקצבה זו.

התקף לב ופטור ממס הכנסה

אדם שנקבעו לו 90% נכות כללית לפרק זמן של לפחות 6 חודשיםזכאיבתקופת נכותולפטור מלא ממס הכנסהחישוב אחוז הנכות מתבסס על כל הבעיות הרפואיות של האדם כלומר גם בעיות שאינן קשורות למחלת הלב אם קיימות. 

יש לכם שאלה מהלב? ליעוץ צרו קשר

רחוב דוד המלך 1 הרצליה בניין הפורום | 09-7413344