Patent ductus arteriosus (PDA) צינור עורקני פתוח

Patent ductus arteriosus (PDA) צינור עורקני פתוח פרופסור דוד רוט צינור עורקני פתוח (Patent ductus arteriosus (PDA הוא קישור המאפשר מעבר דם בין אבי העורקים לעורק הריאה. קישור זה הוא חלק תקין ממחזור הדם העוברי ואמור להסגר מעצמו זמן קצר לאחר הלידה. אם הוא לא נסגר לאחר הלידה הוא נקרא צינור עורקני פתוח (PDA). במידה […]

פגם במחיצה הבין חדרית (Ventricular Septal Defect (VSD

פגם במחיצה הבין חדרית (Ventricular Septal Defect (VSD פרופסור דוד רוט בלב שני חדרים שמאלי וימני. הדופן המשותפת לשני החדרים נקראית המחיצה הבין חדרית. פגם במחיצה הבין חדרית (VSD) הוא פתח או חור במחיצה המאפשר מעבר דם דרכו. פגם במחיצה בין החדרים ברוב מקרים הוא מום לב מולד (קיים מלידה), המאפשר לדם עשיר במחמצן מהחדר […]

פגם במחיצה הבין-פרוזדורית (Atrial Septal Defect (ASD

פגם במחיצה הבין-פרוזדורית (Atrial Septal Defect (ASD פרופסור דוד רוט בלב שני פרוזדורים שמאלי וימני. הדופן המשותפת לשניהם נקראת המחיצה הבין פרוזדורית. פגם במחיצה (ASD) הוא למעשה פתח או חור המאפשר מעבר דם דרכו. פגם כזה הוא מולד (קיים מלידה). פגם קטן עשוי להיסגר עצמונית בשנים הראשונות לחיים, ולרוב גם אם לא נסגר אינו גורם […]

טטרלוגיה על שם פלו Tetralogy of Fallot

טטרלוגיה על שם פלו Tetralogy of Fallot פרופסור דוד רוט טטרלוגיה על שם פלו (ToF) הוא מצב נדיר (מופיע בכ 5 מכל 10,000 לידות). מדובר בצרוף של 4 מומי לב מולדים המופיעים בילוד אחד. מצב זה גורם לדם עני בחמצן (דם ורידי שלא עבר דרך הריאות) לזרום אל אברי הגוף והתוצאה היא מחסור בחמצן וכיחלון […]

אנומליה על שם אבשטיין Ebstein anomaly

אנומליה על שם אבשטיין Ebstein anomaly פרופסור דוד רוט מדובר באנומליה מולדת (מום לב מולד) נדירה. המסתם התלת עלעלי המפריד בין הפרוזדור הימני לחדר הימני (המסתם הטריקוספידלי), ממוקם נמוך מהרגיל, דבר הגורם להקטנת החדר הימני, ובו זמנית להגדלת הפרוזדור הימני. בנוסף המסתם דולף-כלומר מאפשר לדם שהגיע לחדר הימני לחזור לפרוזדור הימני (נגד כוון הזרימה התקין). […]

Patent foramen ovale או PFO

Patent foramen ovale או PFO פרופסור דוד רוט פורמן אובלה ((foramen ovale) הוא פתח במחיצה בין הפרוזדור השמאלי לימני בלב. פתח זה קיים בעובר ומאפשר זרימת דם מהפרוזדור הימני לפרוזדור השמאלי (בעובר הריאות אינן מתפקדות ולכן הפתח הזה משמש למעשה מעקף של כלי הדם של הריאות. עם הלידה הריאות מתמלאות אויר ומתחילות לתפקד ודם מתחיל […]