Patent foramen ovale או PFO

פרופסור דוד רוט

פורמן אובלה ((foramen ovale) הוא פתח במחיצה בין הפרוזדור השמאלי לימני בלב. פתח זה קיים בעובר ומאפשר זרימת דם מהפרוזדור הימני לפרוזדור השמאלי (בעובר הריאות אינן מתפקדות ולכן הפתח הזה משמש למעשה מעקף של כלי הדם של הריאות. עם הלידה הריאות מתמלאות אויר ומתחילות לתפקד ודם מתחיל לזרום במחזור הריאתי, אמור הפתח הזה להסגר. כאשר הפתח לא נסגר המצב נקרא פורמן אובלה פתוח או Patent foramen ovale) PFO).

השכיחות של PFO באוכלוסייה גבוהה ומגיעה ל 25%. במקרים רבים PFO מאובחן במקרה על ידי בדיקת אקו לב שבוצעה מסיבה אחרת.

תסמינים

ברוב המקרים PFO לא גורם לבעיה כלשהי או לסימפטומים. אולם נמצא כי שכיחות ה PFO גבוהה יותר (עד 40%) באנשים שלקו באירוע מוחי שסיבתו אינה ברורה (בגיל צעיר מ 55 או ללא גורמי סיכון ידועים) וכן בסובלים ממיגרנה. הדבר העלה השערה לפיה ה PFO מאפשר מעבר של קרישי דם שנוצרים בוורידים (ורידי הרגליים או האגן) מהפרוזדור הימני לפרוזדור השמאלי ומשם דרך החדר השמאלי ואבי העורקים למוח. 

אבחון

אבחון PFO לרוב נעשה על ידי בדיקת אקו לב. שימוש בדופלר בזמן הבדיקה מאפשר לבדוק את כוון זרימת הדם דרך ה PFO לרוב זרימת הדם היא רק משמאל לימין (ואז אין סיכון למעבר קריש דם לכוון המוח) אולם במידה ויש זרימת דם גם מימין לשמאל אז לפחות תאורטית יש אפשרות מעבר קריש דם לכוון המוח. במקרים בהם יש ספק ניתן לבצע אקו דרך הוושט שמאפשר לראות טוב יותר את המחיצה בין הפרוזדורים ולאבחן PFO כולל כוון הזרימה של הדם.

טיפול

ברוב מקרים בהם מאובחן PFO באקראי- אין צורך בטיפול מיוחד. במיעוט המקרים מומלץ לסגור את ה PFO. אם ממילא מתוכנן ניתוח לב למטרה אחרת, וקיים PFO מקובל לסגור אותו במהלך הניתוח. ניתן לסגור PFO גם במהלך צנתור.

סגירת PFO בכדי למנוע מגרנה לרוב אינה מומלצת כי אין הוכחה שהפעולה אמנם יעילה במניעת מגרנה. לפי מחקר שפורסם ב 2017 נראה שיש יעילות בסגירת PFO רק במידה והמגרנה מלווה באאורה.

סגירת PFO כדי למנוע אירוע מוחי לא היתה מומלצת בעבר כיון שמחקרים מוקדמים עד שנת 2013 לא הוכיחו יעילות של פעולה זו. אולם מחקרים משנת 2017 (בהם השתמשו במכשור חדיש יותר) הראו כי סגירת PFO מפחיתה ארועים מוחיים חוזרים, כאשר מדובר באנשים ללא גורמי סיכון אחרים לארוע מוחי, שסבלו אירוע מוחי, והיו בעלי PFO גדול עם דלף מימין לשמאל, ובעלי במפרצת של המחיצה הבינעליתית. 

תרופות נוגדות טסיות כמו אספירין או פלביקס ותרופות נוגדות קרישה כמו קומדין עשויות להקטין את הסיכון לאירוע מוחי חוזר באנשים עם PFO שעברו אירוע מוחי.

יש לכם שאלה מהלב? ליעוץ צרו קשר

רחוב דוד המלך 1 הרצליה בניין הפורום | 09-7413344